Trong bài học này, hãy cùng khám phá giá trị từ việc tăng tính linh động về nội dung để đem đến trải nghiệm quảng cáo hợp với từng người.