Trong bài học này, hãy cùng khám phá nhiều công cụ khác nhau mà bạn có thể tận dụng để vừa tăng tính linh động về đối tượng, vừa giúp hệ thống phát hiện ra phân khúc đối tượng mới.