Trong bài học này, chúng ta sẽ khám phá giá trị từ việc tăng tính linh động của vị trí quảng cáo, giúp hệ thống có thêm khoảng không để hiển thị quảng cáo.