Trong bài học này, chúng ta sẽ khám phá cách dùng ngân sách cấp chiến dịch khi mua đấu giá để tăng tính linh động và độ linh hoạt của chiến dịch, từ đó gặt hái kết quả tối ưu.