ในการฝึกอบรมนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีที่ทีมสื่อใช้การเรียนรู้ของเครื่องและเครื่องมือสภาพคล่องของ Facebook เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและค้นพบข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ นอกจากนี้ คุณจะยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องในทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย ตำแหน่งการจัดวาง และชิ้นงานโฆษณา