Messenger được sử dụng trong suốt hành trình của người tiêu dùng. Hãy tìm hiểu khái quát về cách thu hút đối tượng từ giai đoạn đầu, giữa và cuối của vòng đời trải nghiệm Messenger.